AdBlue Üretimi için Proses Çözümleri

AdBlue Üretimi

AdBlue, dizel araçlar için egzoz sisteminin önemli bir parçasıdır. Egzoz gazındaki nitrojen oksit (NOx) miktarını azaltarak çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri azaltmaya yardımcı olan bir sıvı türüdür.

AdBlue, ürenin konsantre fosforik asit ile karıştırılması ve ardından sulu bir çözelti oluşturmak için su eklenmesiyle üretilir. Sıvı daha sonra dizel yakıtta katkı maddesi olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulana kadar basınçlı bir tankta depolanır.

AdBlue üretimi için proses çözümleri ve depolama tankları üretiyoruz. Ayrıca AdBlue kurulumunuzun çalışması için gerekli olan pompalar ve filtre üniteleri gibi yardımcı ekipmanlar da sağlıyoruz.

AdBlue üretimi için proses çözümleri ve depolama tankları imal ediyoruz. Proses çözümleri çeşitli boyutlarda mevcuttur ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir. Depolama tanklarımız, dayanıklılık ve uzun ömürlü performans sağlayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.

AdBlue Üretimi Nasıl Yapılır?

Dizel motorlu araçların egzoz gazlarından zararlı nitrojen oksit emisyonlarını azaltmak amacıyla kullanılan AdBlue, çevre dostu bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. AdBlue, %32,5 oranında yüksek saflıkta üre ve %67,5 oranında demineralize sudan oluşan bir karışımdır. Bu karışım, Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) teknolojisi ile donatılmış araçlarda kullanılarak, NOx gazlarını zararsız nitrojen gazı ve su buharına dönüştürmekte büyük bir rol oynar.

Üre, amonyak ve karbondioksitin kimyasal senteziyle elde edilir ve AdBlue üretiminde kullanılan üre, gübre üretiminde kullanılandan farklı bir kalite standardına sahiptir. AdBlue'nun üretimi sırasında, üre çözeltisi işlenmiş ve arındırılmış demineralize su ile seyreltilir. Ürünün kalitesini korumak ve her türlü kontaminasyonu önlemek için, ISO 22241 standardına uygun olarak yüksek saflıkta su kullanılması gerekmektedir.

AdBlue üretimi, endüstriyel bir süreçtir ve kalite kontrolü altında gerçekleştirilir. Bu süreç, ürünün hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin belirli standartlara uygunluğunu sağlamak için tasarlanmıştır. AdBlue, ISO 22241 standardı, ürünün üretiminden teslimatına kadar olan tüm aşamalarında kalitesini garanti eder.

AdBlue'nun üretimi ve kalitesi, Avrupa Birliği ve VDA tarafından denetlenir. Bu denetimler, ürünün endüstriyel olarak üretilmesini ve elde edilen AdBlue'nun uluslararası standartlara uygun olmasını zorunlu kılar. AdBlue, toplu taşıma sıvıları arasında minimum risk kategorisinde sınıflandırılır ve çevre için zararsızdır. Ayrıca, patlayıcı, yanıcı veya zararlı değildir ve insan sağlığına zarar vermez.

Sonuç olarak, AdBlue'nun üretimi, çevreye duyarlı bir yaklaşımın yanı sıra, dizel motorlu araçların daha temiz bir şekilde çalışmasını sağlayarak hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Hem araç sahipleri hem de çevre için faydalı olan bu çözelti, gelecekte de dizel motor teknolojisinin bir parçası olarak önemini koruyacaktır.

 

 

AdBlue üretimi için proses çözümleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Anahtar Teslim AdBlue Üretim Tesisi Videosu 

AdBlue Üretimi için Proses Çözümleri